Vznik koktavosti

rubrika: info
info

O vzniku poruchy řeči panují nejasné dohady, některé prameny dokládají genetický vliv, přičemž samotná porucha se nemusí projevit (může ji ale nastartovat šok v dětství i v dospělosti), jindy bývá uváděna opožděnost vývoje jedince nebo nesynchronita mezi slyšeným a mluveným.

Některá náboženství označují koktavost za důsledek předchozího života, hřích, který se musí zaplatit. Někteří psychologové si nedělají hlavu a za příčinu vzniku označují mnoho slov a málo myšlenek.

Před nedávnem byly zjištěny neurofyziologické poruchy v mozku, kdy vzniká nepravidelnost v měřitelné aktivitě mozku. Tyto poruchy mohou být způsobeny prenatálně nebo vlivem prostředí. Jiné výzkumy potvrzují různé výkony hemisfér u balbutiků.

Jak jsme však řekli na začátku - jednotné vysvětlení doposud neexistuje.

Porucha se nejčastěji projeví mezi třetím až pátým rokem dítěte. V tuto dobu ovšem mohou děti koktat i naučeně (někde to slyšely) nebo jde o přechodný jev. Bývá velmi těžké poznat, co je poruchou, která změní budoucnost člověka, a co je jev, který během pár týdnů zmizí sám od sebe. Obecně se udává, že trvá-li koktavost déle než měsíc, je dobré navštívit logopedickou ordinaci.

latentní balbuties může porucha začít kdykoliv; záleží na zatížení organismu, na intenzitě prožitého šoku. Vyčerpaný latentní balbutik může spouštěcí reakcí reagovat na šok, kterého si silný, duševně i fyzicky zdatný jedinec, ani nevšimne. Hranice je velmi individuální. Mezi nejčastější starty patří vyděšení dítěte třeba čertem a Mikulášem, vzniklý citový otřes neprospěje ani dítěti zcela zdravému. V pozdějším věku např. prožitá autonehoda, vězeňský trest, ztráta blízkého člověka a podobné fatální okamžiky.

K samotné koktavosti se dříve či později přidá psychický konflikt mezi normálně uvažujícím myšlením a řečí, která dostatečně nedokáže vyjádřit všechny myšlenky. Někdo se s tím vyrovná snáz, u jiného může nastat fáze uzavření do sebe, pokračující až po odmítání veškeré verbální komunikace. Každé slovo, které promluví, považuje za cejch své neschopnosti, každé slovo se změní v nesnesitelný stud. Mnoho dospělých balbutiků má svého psychologa jako pomoc k řešení nestandardních situací.


info
Zveřejněno: 16. 09. 2005 (přečteno 68289)
© bodyia 2003-2023, postaveno na phpRS
TOPlist