Kdo je balbutik?

rubrika: info
info

Balbutikem se rozumí člověk mající problém s dosažením plynulosti řeči. Nejde o šišlavost nebo podobné poruchy, balbutik se zadrhává, často zopakuje část slova nebo slovo celé.

Nejčastější je opakování první slabiky slova, méně časté opakování slabik uvnitř slova. Tento jev může být doprovázený různými pohyby balbutika snažícího se říci slovo co nejlépe. Časté jsou pohyby hlavou, rukou, křeč nebo zkřivení úst při první slabice. U balbutiků je typické vyhýbání se určitým slovům, o nichž ví, že způsobí problém. Někdy proto při řeči užívá relativně neběžné formulace.
Vyskytují se i variace, kdy blok před mluvou není prezentován navenek, člověk promluví až po chvíli. Nebo varianty, kdy přichází počáteční křeč, ale pak je mluva zcela plynulá.

Většina balbutiků nemá mentální poruchy, mozek v jiných činnostech, než je řeč, funguje zcela normálně. Je a bylo mnoho známých balbutiků, třeba biblická postava Mojžíš, římský císař Claudius, geniální fyzik Isaac Newton nebo Winston Churchill.
 
Pro balbutiky je obtížnější integrace do společnosti, ovšem porucha řeči často způsobuje nadstandardní vnímavost k jiným podnětům. To bohužel často může vést k sebepodceňování a sebelítosti. Okolí by se mělo snažit balbutika přirozeně včlenit do společnosti. Žádoucí je nebát se mluvit o koktavosti, ptát se na pocity a metody, kterými lze řeč zjednodušit. Nesprávné je napovídat nebo dokončovat věty - má-li balbutik dosáhnout zlepšení svého stavu, musí hlavně mluvit a uvědomovat si svoji řeč.

Neskončí-li koktavost v raném dětství sama, je šance na úplné vyléčení velmi nízká. U mnoha balbutiků lze však dosáhnout stavu, kdy se porucha řeči objeví pouze v extrémních situacích (stres, hádka...). S narůstajícím věkem se porucha řeči většinou mírně zlepšuje, zároveň ale přichází fáze stereotypu - pro organismus je koktavost běžná, je zažitá a metody léčby, které by mohly fungovat v dětství, jsou již bez odezvy.

Babutik většinou nekoktá, když si mluví sám pro sebe, zpívá, sborově recituje nebo se baví s neživými předměty (hračky). Rozhodně nekoktá při uvažování, myšlení je plynulé.


info
Zveřejněno: 16. 09. 2005 (přečteno 74357)
© bodyia 2003-2023, postaveno na phpRS
TOPlist